Menu

Nemocnice, zdravotnická zařízení

Při návrhu osvětlení nemocničních prostor klademe důraz na kvalitu osvětlení z hlediska zrakové pohody, rovnoměrnosti osvětlení a minimalizace oslnění. Nabízíme i speciální svítidla do čistých prostor zdravotnických zařízení.

Nabídka osvětlovací techniky zahrnuje například: