Menu

Veřejné osvětlení

Provádíme výpočty osvětlení dle zatřídění komunikací s dodržením normových požadavků norem ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.

 

Komunikace

technická svítidla s možností nastavení vyzařovací charakteristiky, co nejširší v podélném směru s osou komunikace

 

Cyklostezky

speciální svítidla s extrémně širokou vyzařovací charakteristikou, dosažení velkých vzdáleností mezi stožáry (možné rozteče mezi světelnými body až v hodnotě desetinásobku instalační výšky svítidla nad terénem)

 

Přechody pro chodce

speciální svítidla s výrazně asymetrickou charakteristikou, výpočet dle TKP-15 Přisvětlování přechodů