Menu

Dopravní zařízení

Provádíme výpočty osvětlení dle normy ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorůČást 2: Venkovní pracovní prostory.

Nabízíme světelně technická řešení pro osvětlování:

- parkovišť,

- parkovacích ploch u obchodních domů a administrativních budov,

- čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a skladovacích prostor,

- železničních drah (nástupiště, kolejiště, odstavné koleje, seřaďovací kolejiště).